Zasady prywatności

Polityka prywatności

1. Podstawowa zasada: Dane personalne i adresowe klientów oraz użytkowników serwisu 2ends.pl/2endstele.com nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim. Czytając, przeglądając czy korzystając z witryny 2ends.pl/2endstele.com użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności.

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób stronę 2ends.pl/2endstele.com obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany w Polityce Prywatności nie mają wpływu na podstawową zasadę (patrz wyżej).

2. Dane Osobowe: w czasie korzystania z netiona.pl, użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Podczas rejestracji nowego użytkownika będzie konieczne podanie pełnych danych osobowych. Niepodanie danych uniemożliwi rejestrację.

3. Niezapowiedziane wiadomości: Zastrzega się prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe zostały uzyskane dzięki witrynie 2ends.pl/2endstele.com.

Pod określeniem należy rozumieć informacje odnoszące się bezpośrednio do 2ends.pl/2endstele.com (np. zmiany, promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste) oraz informacje komercyjne których rozsyłka dotyczy produktów 2ends.pl/2endstele.com lub towarów i usług przez nas rozprowadzanych.